Zaškolení obsluhy

Před každým předáním díla je obsluha čističky obilí a zrnin zaškolena našim technikem tak, aby zvládla bez problémů pracovat s danou technologií. Zaškolení probíhá zejména v praktické rovině, díky čemuž je zajištěno, že obsluha skutečně porozumí ovládání technologie.
Náš tým je vždy připraven Vám pomoci!

Návody k obsluze jsou ke stažení zde:

 

Zaškolení a návody k obsluze

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.