Vlastní vrtaná studna a její výhody

Dnešní doba se vyznačuje neustálými růsty cen energií, a to jak elektřiny, tak vody. Cena vody za poslední léta neustále rostla. Dnes za kubík vody z kohoutku už zaplatíme v průměru 80 Kč. Ceny se samozřejmě liší dle lokality, jiné jsou ceny v Praze a jiné například na západě Čech. V tomto případě se tedy nabízí alternativa pro majitele pozemků, a to v podobě vlastního zdroje pitné vody, kterým je vrtaná studna. Jsou tím optimálním řešením pro získání vlastního zdroje pitné vody. Získáte tak pro svou rodinu kvalitní pitnou vodu, čistou a bez chemické úpravy.

Vlastní vrtaná studna a její výhody

Výhody vrtané studny

Výhody vrtané studny jsou různé. Získáte vlastní nezávislý zdroj pitné vody. Uspoříte finanční prostředky, a to tím, že ceny vodného a stočného neustále rostou. Investice do takovéto vrtané studny je i z investičního hlediska výhodná, jelikož je zde i rychlá návratnost investice. Vrtaná studna garantuje i stálý přítok v době srážkového minima. Nemusíte se tedy ani v letních měsících bát o dostatek vody. Její realizace pomocí vrtné soupravy je velmi jednoduchá a efektivní, probíhá jeden až dva dny a zároveň není poškozen ani okolní terén. Minimálně je poškozena okolní vegetace, chodníčky apod. 
Je tedy na každém, jak se rozhodne. Zda bude investovat do vlastního zdroje pitné vody a uspořené peníze může investovat do jiných a užitečnějších věcí. 

 

 

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.