Technologie SIAGRA v Benešově

Technologie SIAGRA v Benešově

V letošním roce postavila SIAGRA pro ZZN Pelhřimov a.s., Benešov, velkokapacitní sila o objemu 13 410 m3. Součástí výstavby byly také nové expediční zásobníky a příjmový koš s halou.
Byly tak dovršeny předchozí dvě etapy, kdy naše společnost vybudovala sušárnu zrnin LAW a čističku zrnin SJC. V rámci areálu tak nyní naleznete veškeré stěžejní technologie SIAGRA.

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.