SIAGRA a AGRÁRNÍ OBZOR

SIAGRA a AGRÁRNÍ OBZOR

V časopise Agrární obzor vyšel článek, který se věnuje našim technologiím.
Můžete si přečíst, čím jsou naše technologie jedinečné a jaké projekty realizujeme na žně 2020.

SIAGRA // LAW // MAROT // SJC // SYMAGA // SATAKE // SUKUP // POSKLIZŇOVÉ LINKY

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.