SEMINÁŘE "POSKLIZŇOVÉ LINKY ZRNIN"

Společnost SIAGRA s.r.o. Vás srdečně zve na semináře, které jsou zaměřeny na technologii posklizňové úpravy zrnin (sušárny zrnin, čističky zrnin, třídiče, obilní sila, dopravníky, provzdušňování a rekonstrukce starších posklizňových linek).

Seznámíte se technologiemi, které představují absolutní vrchol ve své oblasti a budete si moci detailně prohlédnout sušárny zrnin LAW, obilní sila SYMAGA, čističky Schneider - Jaquet & CIE a dopravníky SKANDIA, které SIAGRA vybudovala jak v Čechách, tak na Moravě - konkrétní místa seminářů naleznete v pozvánce (PRO OTEVŘENÍ POZVÁNKY KLIKNĚTE NA OBRÁZEK VPRAVO )

Součástí seminářů je krátká přednáška o možnosti dotací „OP PIK – Úspory energie“.
Začátek je vždy 9 hod. Svou účast na dané akci potvrďte buď telefonicky, nebo e-mailem nejpozději 4 dny předem.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

PRO OTEVŘENÍ POZVÁNKY KLIKNĚTE NA OBRÁZEK VPRAVO 

 

SEMINÁŘE

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.