POZVÁNKA - ZEMĚ ŽIVITELKA 2018

Vážení obchodní přátelé a partneři,

srdečně Vás zveme na 45. ročník zemědělské výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2018, která proběhne v termínu 23.8. - 28.8. 2018 v Českých Budějovicích. 
Přijďte se seznámit s nejnovějšími trendy v rámci posklizňové úpravy zrnin a obilí a zjistěte, v čem jsou čističky zrnin SCHNEIDER JAQUET unikátní, a proto tak oblíbené.

Firmu SIAGRA, která zastupuje společnost SJC v České republice, naleznete na tradičním místě - volná plocha č. 213.

POZVÁNKA - ZEMĚ ŽIVITELKA 2018

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.