Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o., Sulejovice

Dne 5.6.2017 byla ukončena instalace čističky zrnin SNST 550. Investorem byla společnost Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o. Součástí dodání čističky byl také elevátor, plošina, cyklon, turniket a ventilátor. 

Ing. Jaroslav Vaněk, s.r.o., Sulejovice

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.