NAVOS, a.s., středisko Hodonice

Dne 18.8.2017 byla ukončena instalace čističky zrnin SNST 3150. Investorem byla společnost NAVOS, a.s., středisko Hodonice. 

NAVOS, a.s., středisko Hodonice

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.