Buďte připraveni na žně 2018 !

V letošním roce máte možnost získat dotace na novou čističku zrnin a to díky OP PIK - úspora energie a OPŽP - ovzduší.
Čističky zrnin SJC mají velmi nízký elektrický příkon a úlet tuhých znečišťujících látek. Z tohoto důvodu jsou čističky zrnin SJC ideálním řešením pro rekontrukci Vaší čistící linky. 

Není načase zrekonstruovat čistící linku?

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.