DOTACE 2018 - posklizňová úprava zrnin

Dovolujeme si Vás upozornit na dotace, které je možné stále využít pro Vaše investice:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 
  Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru – tzv. úspory energie (výměna staré technologie za novou)
  Dotace až 50% z uznatelných výdajů
 • Dotace prostřednictvím MAS (místní akční skupiny)
  Hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel.
  Možnosti se liší dle jednotlivých regionů.

Již nyní je nejvyšší čas zahájit přípravu Vaší investice do posklizňové úpravy zrnin a výroby krmných směsí.
Spolupracujeme s prověřenými dotačními poradci, kteří Vám pomohou dotace získat.

Pokud uvažujete o výměně zařízení, rekonstrukci nebo výstavbě nové linky nabízíme Vám možnost vypracování bezplatné nabídky.

DOTACE 2018 - posklizňová úprava zrnin

ODBORNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Společnost SJC během své, více než 150-ti leté, tradici dokázala vytvořit ideální tréninkové programy, které zaručují, že každý technik dokáže předat informace samotnému investorovi, případně obsluze stroje. Zaškolení a servis tak vždy provádí technik, který je dokonale seznámen s technologiemi společnosti SJC. Součástí zaškolení je taktéž předání přehledného návodu k obsluze, který názorně ukazuje principy čistící technologie SJC a manipulaci s daným strojem.